Strážní andělé, co pomáhají udržet čisté nebe

img_8198.jpg
  • 15.12.2021
  • Jana Samcová

130 vojáků pozemní protivzdušné obrany ze Strakonic, kteří jsou součástí bojového uskupení alianční předsunuté přítomnosti v Litvě (eFP BG), má za sebou stěžejní cvičení mise Iron Wolf II-2021. To se uskutečnilo v říjnu a certifikovalo eFP BG, včetně českých vojáků, pro bojovou připravenost.

Vojáci při rekognoskaci terénu

Na cvičení Iron Wolf ve výcvikovém prostoru Pabrade chránili strakoničtí vojáci pozemní jednotky před útoky ze vzduchu prostřednictvím protiletadlových raketových kompletů RBS-70 a také systému velení a řízení palby tzv. Raccos. Systém Raccos poskytuje velení jednotky přehled o vzdušné situaci a společně se systémem PU PoSy (přístupový uzel pohotovostního systému) poskytuje nepřetržité spojení s velením i podřízenými jednotkami.

Raccos přijímá a zpracovává údaje o vzdušné situaci z různých zdrojů, například z vlastních senzorů nebo od sousedních jednotek. Díky minimálním požadavkům na obsluhu umožňuje v reálném čase předávat potřebné informace palebným kompletům RBS-70. Dokáže toho ale víc, třeba zajistit i výměnu údajů o radiační a chemické situaci nebo přenos informací o stavu jednotek a munice.

Úspěch zajišťuje Raccos, ale i četa ochrany

„Zabezpečujeme protivzdušnou obranu bojového uskupení během plnění úkolů např. v rámci pozemních vojenských operací či výcvikových aktivit. Systém Raccos je jednou z jejich důležitých součástí, protože pomáhá vyhodnotit vzdušnou situaci a přidělit zbraňovému systému RBS-70 správný cíl," vysvětluje velitel úkolového uskupení, major Roman Dvořák. Do systému dodávají informace o vzdušné situaci a cílech i členové jednotky, od operátorů radaru po pozorovatele vzdušného prostoru. Je tak zajištěn celkový přehled situace i cílů, což veliteli usnadňuje rozhodnutí, na jaký cíl bude kdo střílet, kdo má nejlepší podmínky.

Fungování velícího stanoviště jednotky zajišťuje sehraný tým vojáků společně s četou ochrany. „Jsou to naši strážní andělé,“ poznamenává s úsměvem nadporučík Š.Š., který na alianční misi v Litvě působí ve funkci velitele 1. týmu systému velení a řízení palby. Během cvičení Iron Wolf strakoničtí vojáci mimo jiné zdokonalili taktické schopnosti při zaujímání místa velení i ochrany jeho vnějšího perimetru. Ten musí být četou ochrany zabezpečen nepřetržitě.

Na cvičení Iron Wolf procvičovali naši vojáci každodenně rozličné scénáře a střídali se přitom na různých úsecích, aby si situace dobře zažili. “Nejtěžší bylo vše stíhat. Během boje mechanizovaných jednotek vést zároveň radiový provoz v anglickém jazyce, to bylo občas velmi obtížné. Byla to obrovská zkušenost!” doplnil nadporučík Š.Š.

Foto: archiv eFP BG Litva

Autor: redakce army.cz (IP), PAO 1. ÚU eFP Litva

Fotogalerie