Systém splňuje tyto obecné požadavky na funkčnost místa velení a řízení:

  • Možnost řízení PL raketových a PL prostředků používaných ve výzbroji AČR, posilových protiletadlových prostředků armád NATO,
  • Zpracování informace o vzdušných cílech od radarů nebo od pasivních sledovacích systémů,
  • Využití multiradarové informace od CRC (SEKTOR VS) a radiolokační informace od přímo připojených radarů (s digitálními výstupy),
  • Spolehlivost, odolnost a bezpečnost komunikací k nadřízenému i k podřízeným (akčním prostředkům).

Kromě vlastní činnosti při řízení palby je podporována součinnost s dalšími systémy OTS VzS nebo AČR, které mají nějaký vztah k řízení a zabezpečení bojové činnosti prostředků pozemní PVO. Logické informační vazby jsou v první fázi realizace systému zabezpečeny také s nadřízenými, součinnostními a aliančními místy velení a to cestou aliančního systému, který je také součástí velitelského stanoviště brigády a zajišťuje podporu rozhodovacího procesu.

Systém řízení palby umožňuje automatizované zpracování informací od všech dostupných zdrojů potřebných pro řízení palby, jejich vyhodnocení, zpracování nejlepších návrhů pro ničení vzdušných objektů, elektronickou distribuci rozhodnutí o ničení vzdušných objektů společně s předepsanými povely a nařízeními až k palebnému prvku a přenos zpětných hlášení o činnosti proti vzdušnému objektu.

Systém pracuje vysoce automatizovaně nebo částečně automaticky. Stavová fuzzy logika umožňuje řízení činnosti s minimálním zásahem obsluhy. Převážná část operací a distribuce rozhodnutí probíhá bez vlivu obsluhy (se schválením kritických operací odpovědným důstojníkem) v reálném čase. Základní algoritmus výpočtu prvků pro ničení vzdušných objektů může být měněn i v průběhu náletu. Změna se provádí změnou vah koeficientů na základě reakce na změny z vyhodnocení nové taktiky nebo činnosti protivníka.

Systém umožňuje zabezpečit skrytou přípravu střelby, což představuje vedení střelby s překvapením v prostoru maximální účinnosti PLRK. Je to dáno tím, že všechny potřebné prvky pro střelbu PLRK KUB jsou připraveny bez vyzařovaní radiolokačních prostředků plrbat (protiletadlová raketová baterie). Raketa je vystřelena do prostoru cíle a až po jejím odpálení je zahájeno ozařování cíle. Tím dochází k minimalizaci času pro přijetí protiopatření ze strany vzdušného protivníka a následně ke zvýšení účinnosti střelby. Další informace nelze sdělit s ohledem na utajení.