My a veřejnost

Strakonický útvar v průběhu celé své existence úspěšně komunikuje s civilní sférou. Zřejmě největší kulturně-společenskou akcí, která není určena jen vojákům, nýbrž i široké civilní veřejnosti a jejíž účast byla z naší strany vždy vítána, je Reprezentační ples 25. protiletadlového raketového pluku. Jeho nedílnou součástí, jak už se stalo dobrým zvykem, bývá finanční sbírka ve prospěch základní a mateřské školy speciální ve Strakonicích.

Vojáci a občanští zaměstnanci mají velké srdce a smysl pro humanitu. Podpora zdravotně postižených, podpora boje proti zákeřným nemocem, začleňování mentálně postižených či dětí z dětských domovů do běžného života je natolik silnou myšlenkou, že oslovila i mnoho příslušníků našeho útvaru.

Již několik let náš útvar úzce spolupracuje se základní a mateřskou školou speciální ve Strakonicích. V uplynulých letech naši příslušníci uspořádali několik finančních sbírek ve prospěch této školy. Každoročně je na jejich konto věnován výtěžek finanční sbírky, jež neoddělitelně patří k posádkovému plesu.

Nepochybně největší humanitární akcí je pro nás charitativní běh "Sportem proti rakovině", který pořádáme ve spolupráci s Muzeem středního Pootaví a městem Strakonice. Navazuje na legendární Běh Terryho Foxe, který v České republice probíhal v letech 1993 – 2007, a Běh naděje z let 2008 až 2016. Účelem je absolvovat vymezenou trať a udělat tím něco pro svoje zdraví, finančně přispět na léčbu rakoviny a vyjádřit solidaritu s lidmi, kteří onemocněli touto zákeřnou chorobou. Charitativního běhu se mohou zúčastnit lidé všech věkových kategorií. Trať je možné absolvovat libovolným způsobem – během, chůzí, na kolečkových bruslích, invalidním vozíku či na koloběžce.

Pro účastníky bývá připraven i zajímavý doprovodný program. Součástí jsou již tradičně soutěže pro nejmenší běžce, autogramiáda sportovců a vystoupení známého zpěváka či hudební skupiny ve strakonickém letním kině.

Schopnosti a dovednosti našich vojáků a technika pluku je prezentována na řadě akcí, určených pro veřejnost. Ve strakonickém regionu je tou největší bezesporu Den s 25. protiletadlovým raketovým plukem. Pro návštěvníky je již každoročně připraven bohatý program, jehož součástí není jen prezentace strakonického útvaru, nýbrž i ostatních vojenských útvarů a zařízení Armády ČR, složek Integrovaného záchranného systému a místních sdružení. Návštěvníci tak mohou shlédnout nejen množství statických a dynamických ukázek vojáků, nýbrž i ukázky v režii strakonického Hasičského záchranného sboru, Městské policie, Policie ČR, strakonického Veteran car clubu, vojenského historického klubu „Čeští lvi" z Českých Budějovic a mnohých dalších.

Z akcí na veřejnosti, které svým rozsahem přesahují regionální význam a kterých se 25. protiletadlový raketový pluk účastní, lze jmenovat Dny NATO a Dny vzdušných sil Armády ČR, Den pozemního vojska BAHNA, veletrh IDET a řadu dalších.

Téměř samozřejmostí se stala spolupráce s místní samosprávou a státní správou, spolupráce při prezentacích na veřejnosti s Policií České republiky, Městskou policií Strakonice, Hasičským záchranným sborem, účast na vzpomínkových aktech, komunikace s představiteli města, společenskými institucemi, jednotou Československé obce legionářské a v neposlední řadě s regionálními a celostátními médii.