Volná místa u jednotky AZ 25. plrp

Jednotka aktivní zálohy u 25. protiletadlového raketového pluku hledá do svých řad hledá zejména vojáky na pozice "střelec", kteří budou mít na starosti strážní zabezpečení.

Přehled všech systemizovaných míst u jednotky se stručným popisem funkční náplně

Zástupce velitele roty bojové podpory AZ

Zástupce velitele roty bojové podpory AZ je podřízen veliteli roty a je nadřízen všem příslušníkům roty. V plném rozsahu zastupuje velitele roty v době jeho nepřítomnosti. Jeho hlavním úkolem je řízení a velení rotě. Odpovídá zejména za organizaci nepřetržitého řízení a velení jednotkám roty. Podílí se na plánování, organizaci a provádění výcviku jednotky. Vede výcvikovou dokumentaci roty. Podílí se na plánování, provádění a vyhodnocení zaměstnání ke zjištění úrovně a stavu vycvičenosti roty. Musí mít přehled o počtech osob, výzbroje, ostatní techniky a materiálu roty. Musí znát výzbroj a ostatní techniku včetně munice a dalšího materiálu roty a podílet se na prosazování stanovených opatření k jejich správnému používání.

Velitel čety

Velitel čety je podřízen veliteli roty a nadřízen všem příslušníkům čety. Jeho hlavní úkol spočívá v komplexním řízení a velení četě. Zodpovídá za organizování, řízení a provádění výcviku čety a bojovou připravenost čety. Zodpovídá za plánování a provádění kontrol materiálu, výzbroje, techniky a přidělených prostor. Zodpovídá za stav, evidenci a úplnost materiálu, výzbroje, techniky a přidělených prostor. Vede výcvikovou dokumentaci čety. Plánuje, koordinuje a zabezpečuje výcvik prováděný u čety. Vyhodnocuje výcvik, kázeň a život u čety. Musí znát počty osob, výzbroje, techniky a materiálu čety. Musí znát výzbroj a ostatní techniku včetně munice a dalšího materiálu čety a podílet se na prosazování stanovených opatření k jejich správnému používání, údržbě a ukládání.

Zástupce velitele čety

Zástupce velitele čety je podřízen veliteli čety a nadřízen všem příslušníkům čety. V plném rozsahu zastupuje velitele čety v době jeho nepřítomnosti. Jeho hlavní úkol spočívá v řízení a velení četě. Zodpovídá zejména za organizování, řízení a provádění výcviku čety. Zodpovídá za bojovou připravenost čety. Zodpovídá za plánování a provádění kontrol materiálu, výzbroje, techniky a přidělených prostor. Zodpovídá za stav, evidenci a úplnost materiálu, výzbroje, techniky a přidělených prostor. Podílí se na vedení výcvikové dokumentace čety. Podílí se na plánování, koordinování a zabezpečování výcviku prováděného u čety. Podílí se na vyhodnocování výcviku, kázně a života u čety. Musí znát počty osob, výzbroje, techniky a materiálu čety. Musí znát výzbroj a ostatní techniku včetně munice a dalšího materiálu družstva a podílet se na prosazování stanovených opatření k jejich správnému používání, údržbě a ukládání.

Velitel družstva

Velitel družstva je podřízen veliteli čety a nadřízen všem příslušníkům družstva. Jeho hlavní úkol spočívá v komplexním řízení a velení družstvu. Zodpovídá za organizování, řízení a provádění výcviku družstva a bojovou připravenost družstva. Zodpovídá za plánování a provádění kontrol materiálu, výzbroje, techniky a přidělených prostor. Zodpovídá za stav, evidenci a úplnost materiálu, výzbroje, techniky a přidělených prostor. Plánuje, koordinuje a zabezpečuje výcvik prováděný u družstva. Vyhodnocuje výcvik, kázeň a život u družstva. Musí znát počty osob, výzbroje, techniky a materiálu družstva. Musí znát výzbroj a ostatní techniku včetně munice a dalšího materiálu družstva a podílet se na prosazování stanovených opatření k jejich správnému používání, údržbě a ukládání.

Zástupce velitele družstva

Zástupce velitele družstva je podřízen veliteli družstva a nadřízen všem příslušníkům družstva. V plném rozsahu zastupuje velitele družstva v době jeho nepřítomnosti. Jeho hlavní úkol spočívá v řízení a velení družstva. Zodpovídá zejména za organizování, řízení a provádění výcviku družstva. Zodpovídá za bojovou připravenost družstva. Zodpovídá za plánování a provádění kontrol materiálu, výzbroje, techniky a přidělených prostor. Zodpovídá za stav, evidenci a úplnost materiálu, výzbroje, techniky a přidělených prostor. Podílí se na plánování, koordinování a zabezpečování výcviku prováděného u družstva. Podílí se na vyhodnocování výcviku, kázně a života u družstva. Musí znát počty osob, výzbroje, techniky a materiálu družstva. Musí znát výzbroj a ostatní techniku včetně munice a dalšího materiálu družstva a podílet se na prosazování stanovených opatření k jejich správnému používání, údržbě a ukládání.

Starší střelec

Starší střelec je podřízen veliteli družstva. Zodpovídá zejména za základní obsluhu, údržbu a střelbu z přidělené zbraně, pomocné práce při obsluze, údržbě a střelbě. Zodpovídá za stav svěřené výstroje, výzbroje, materiálu a za vlastní vycvičenost a připravenost k plnění bojového úkolu. Ve spolupráci s velitelem družstva se podílí na výcviku střelců. Plní výcvikové a bojové úkoly. Podílí se na plnění úkolů zabezpečení jednotky se zaměřením na ochrannou a strážní službu. Zvyšuje svou fyzickou kondici, teoretické znalosti a praktické dovednosti vedoucí ke zvyšování standardu své práce. Plní další úkoly podle upřesnění nadřízeného.

Střelec

Střelec je podřízen veliteli družstva. Zodpovídá zejména za základní obsluhu, údržbu a střelbu z přidělené zbraně, pomocné práce při obsluze, údržbě a střelbě. Zodpovídá za stav svěřené výstroje, výzbroje, materiálu a za vlastní vycvičenost a připravenost k plnění bojového úkolu. Ve spolupráci s velitelem družstva se podílí na výcviku střelců. Plní výcvikové a bojové úkoly. Podílí se na plnění úkolů zabezpečení jednotky se zaměřením na ochrannou a strážní službu. Zvyšuje svou fyzickou kondici, teoretické znalosti a praktické dovednosti vedoucí ke zvyšování standardu své práce. Plní další úkoly podle upřesnění nadřízeného.

Řidič  

Řidič je podřízen výkonnému praporčíkovi. Jeho hlavní úkol spočívá v řízení, údržbě a opravě jízdních souprav složených z motorového vozidla pro přepravu nákladů, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg, a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 10 000 kg. Je povinen řídit jemu přidělené vozidlo ozbrojených sil a plnit povinnosti řidiče dle platných vnitřních předpisů. Provádí bezpečné naložení, vyložení a zajištění nákladu přepravovaného na technice. Musí znát vyhlášku silničního provozu, konstrukci a základní takticko-technická data vozidla a zvláštnosti jeho provozu. Musí znát lhůty a rozsah ošetřování techniky, normy spotřeby PHM, normy proběhu mezi opravami.