FDC RACCOS je určen jako uzlový prvek automatizovaného systému velení a řízení palby – ASVŘP v sestavě protiletadlové baterie – MBVplbat, nebo protiletadlového oddílu (raketové skupiny) – MBVplo (MBVplrs). Obsluhu MBV tvoří tři osoby, velitel – operátor vzdušné situace SVS, operátor taktického zobrazení TZ a řidič/strojník EC.

Automatizovaný systém velení a řízení palby – ASVŘP je mobilní komunikační a informační systém, umožňující přijímat, zpracovávat a nepřetržitě vyhodnocovat informace o vzdušné a taktické situaci. Úkolem systému je poskytovat nadřízeným, podřízeným a součinnostním složkám nezbytné informace a navrhovat řešení, která umožňují zvýšit účinnost a efektivnost systému protivzdušné obrany. Systém je plně digitalizován, značně automatizován, množství operací probíhá na pozadí, tj. bez zobrazení a s minimalizovanými požadavky na obsluhu. Informace o vzdušné situaci a povely jsou předávány v reálném čase, hlášení jsou předávána s minimálním zpožděním.

Systém přijímá a zpracovává data vzdušné situace od několika zdrojů (data z OTS VŘ VzS – SEKTOR VS, data od vlastního radiolokátoru středního dosahu, vzdušného pozorovatele a od součinnostních jednotek), vytváří sloučenou vzdušnou situaci, pomáhá zjišťovat příslušnost cílů a vyhodnocuje jejich charakteristiky. Zobrazuje sloučenou vzdušnou situaci, predikuje polohy cílů a poskytuje v nezbytném rozsahu sloučenou vzdušnou situaci obsluhám podřízených palebných a průzkumných prvků. Vyhodnocuje sloučenou vzdušnou situaci vzhledem k rozmístění bráněných objektů a navrhuje optimální přidělení cíle podřízeným palebným prvkům dle jejich pozice a taktických parametrů.

Systém shromažďuje a vyhodnocuje taktické informace a připravuje podklady pro rozhodování. Zabezpečuje výměnu údajů o vlastních jednotkách, o protivníkovi a jeho činnosti, o radiační a chemické situaci pomocí formalizovaných a neformalizovaných zpráv.