Samohybný protiletadlový raketový komplex 2K12 KUB (dále PLRK 2K12 KUB) – v kódu NATO SA-6 GAINFUL z produkce bývalého SSSR byl vyvinut v 60. letech v základní verzi 2K12 firmou Toporov OKB-134 a vyráběn firmami Vympel MKB a NIIP. V dalších letech byl průběžně modernizován na základě zkušeností z bojového nasazení v různých konfliktech, především na Blízkém východě.

U PLRK 2K12 KUB zavedených v AČR byla v roce 2007 dokončena modernizace naváděcího a řídícího lokátoru SURN na standard SURN CZ.

Nevýhodou komplexu před modernizací byla nízká úroveň a spolehlivost elektronického vybavení, vysoký podíl lidského faktoru na vedení bojové činnosti, problémy s dostupností náhradních dílů a jejich vysokou spotřebou a značné opotřebení některých mechanických systémů. Systém navíc používal kmitočtová pásma v rozporu s platnou legislativou v EU po roce 2008.

Zásadní problém pro další provoz PLRK – elektromagnetická koexistence – byl vyřešen modernizací SURN CZ (ŘNRL, oba kanály ŘRL, kanál NRL bez kanálu CW) za účelem přeladění do frekvenčních pásem dle požadavků NARFA a umožňující tak použití PLRK i po roce 2008 v souladu se společnou evropskou tabulkou předělení kmitočtů (ECA). S vysílači je provedena náhrada stávajících přijímačů (VF a MF), jednak z důvodů zlepšení současných parametrů přijímací trasy (šumové číslo, životnost, kompenzace vlivu změn vysílacích kmitočtů), jednak pro zajištění spolupráce s novými vysílači a zajištění vstupních parametrů, potřebných pro nové digitální signálové zpracování (STC, kalibrace, náročnější podmínky pro číslicovou detekci) a v neposlední řadě i pro usnadnění oprav.

Klíčovou součástí modernizace je připojení PLRK do systému velení a řízení ASVŘP RACCOS a s tím spojené vybudování nových komunikačních prostředků. SURN CZ je také vybaven zástavbou IFF dle standardu Mk. X (XII), kompatibilní s požadavky NATO.

Bylo vytvořeno nové pracoviště obsluhy, které umožňuje sloučení funkce velitele a operátora ŘRL a tak snížení obsluhy ŘNRL ze čtyř na tři osoby – velitel SURN CZ, operátor NRL a řidič/strojník.

Nová zástavba elektroniky SURN CZ je vzhledem k řádově menšímu množství dílů a moderní součástkové základně výrazně spolehlivější a navíc je vybavena robustním systémem diagnostiky ON-LINE a OFF-LINE.

Po modernizaci naváděcího a řídícího lokátoru SURN CZ je PLRK 2K12 KUB plně slučitelný se standardy NATO a podstatným způsobem je zvýšena jeho bojová hodnota i prodloužena morální životnost. Vzhledem k jeho vysoké mobilitě a ostatním provozním charakteristikám je stále vhodným zbraňovým systémem pro soudobou PVO.

PLRK 2K12 KUB se skládá ze samohybného řídícího a naváděcího radiolokátoru SURN CZ, ze čtyř samohybných odpalovacích zařízení SPU ( každé veze 3 rakety 3M9M3E) a dvou nabíjecích přepravníků TZM na podvozku ZIL – 131.

Bojové komponenty komplexu jsou instalovány na vysoce mobilních pásových podvozcích s pancéřovou ochranou a vlastními zdroji elektrické energie – elektrocentrálami, které sestávají z plynové turbíny a generátoru střídavého proudu.

PLRK 2K12 KUB je určen k ničení letounů, střel s plochou dráhou letu, vrtulníků a ostatních vzdušných cílů letících v malých a středních výškách v rozmezí 25 – 14000 m, ve vzdálenostech 4,4 – 23 km, při rychlostech cílů do 600m/s na příletu a 300m/s na odletu. Cíl je ničen tlakovou vlnou a střepinovým účinkem bojové nálože o hmotnosti 57 kg, jejíž iniciace je zabezpečena bezkontaktně radiolokačním zapalovačem.

Raketa 3M9M3E je dvoustupňová se startovým motorem na tuhou pohonnou hmotu s okysličovadlem a letovým náporovým motorem s plynovým generátorem na tuhé raketové palivo apřívodem kyslíku z atmosféry.Celková startová hmotnost rakety je 635 kg, délka 5,84 m. Raketa je aerodynamicky řízena, má uspořádání typu „otočné křídlo“. Navádění raket je uskutečňováno poloaktivním způsobem navedení, s využitím modifikované metody proporcionálního sblížení, která optimalizuje proces navedení rakety na nízkoletící a manévrující cíle. Znovunabití 3 raket z přepravního na odpalovací zařízení trvá přibližně 9 minut.