Systém PU PoSy je automatizovaný systém velení, řízení a zpracování informací. Systém je primárně používán jako místo velení a komunikační uzel pro jednotky pozemní protivzdušné obrany. Přenos digitálních informací je realizován po taktické komunikační síti. Obsluhu PU PoSy tvoří čtyři osoby – velitel, asistent velitele, operátor spojení a řidič/strojník EC.

PU PoSy je vysoce univerzální systém, který umožňuje přijímat, nepřetržitě vyhodnocovat a zpracovávat informace o činnosti vzdušných objektů a taktické situaci v zájmovém prostoru, připravovat návrhy řešení dané situace tak, aby efektivnost střelby a účinnost celého systému protivzdušné obrany byla maximální ve všech etapách vedení bojové činnosti.

Je schopen zpracované informace distribuovat na nadřízený prvek. PU PoSy splňuje požadavky pro řízení současných i perspektivních zbraňových systémů, jeho modularita a univerzalita zabezpečuje plnění svých funkcí bez ohledu na organizační strukturu PVO.

Systém je schopen spolupracovat se systémy PVO zavedenými ve výzbroji státu NATO. Systém je v současné struktuře PVO podřízen jednotkám systému SFDC/D (Static Fire Distribution Centre – Deployable), resp. SFDC (Static Fire Distribution Centre). S tímto systémem sdílí jednotnou vzdušnou situaci, získává z něj bojové informace, které pak transformuje na vlastní podřízené mobilní jednotky s přenosným zařízením TAP (Terminál Akčního Prvku) nebo na ASVŘP RACCOS.