Bojové prapory pluku

Bojový prapor 25. protiletadlového raketového pluku

Bojový prapor má standardní rozměry čtvercového tvaru s lemováním trikolórou. Uprostřed bojového praporu je vyšitý znak 25. protiletadlového raketového pluku na modrém podkladu. Nad znakem je umístěn nápis „43. PROTILETADLOVÁ“ a pod znakem „RAKETOVÁ BRIGÁDA“. Na levé straně od znaku 25. protiletadlového raketového pluku je vyšitý znak města Strakonice, kde je útvar dislokován. Na pravé straně od znaku 25. protiletadlového raketového pluku je vyšita lipová ratolest. Transformací Armády ČR byl 25. protiletadlový raketový pluk několikrát reorganizován, proto vyšitý nápis na praporu nekoresponduje s aktuálním názvem pluku. Přesto mu ale přísluší.

Bojový prapor 251. protiletadlového raketového oddílu

Bojový prapor má standardní rozměry čtvercového tvaru s lemováním trikolórou. Uprostřed bojového praporu je vyšitý znak 251. protiletadlového raketového oddílu na modrém podkladu. Nad znakem je umístěn nápis „251. PROTILETADLOVÝ“ a pod znakem „RAKETOVÝ ODDÍL“. Na levé straně od znaku 251. protiletadlového raketového oddílu je vyšitý znak města Strakonice, ve kterém je oddíl dislokován. Na pravé straně od znaku 251. protiletadlového raketového oddílu je vyšita lipová ratolest.

Bojový prapor 252. protiletadlového raketového oddílu

Bojový prapor má standardní rozměry čtvercového tvaru s lemováním trikolórou. Uprostřed bojového praporu je vyšitý znak 252. protiletadlového raketového oddílu na modrém podkladu. Nad znakem je umístěn nápis „252. PROTILETADLOVÝ“ a pod znakem „RAKETOVÝ ODDÍL“. Na levé straně od znaku 252. protiletadlového raketového oddílu je vyšitý znak města Strakonice, ve kterém je oddíl dislokován. Na pravé straně od znaku 252. protiletadlového raketového oddílu je vyšitý znak královského města Žatec, ze kterého byl v roce 2004 oddíl přemístěn do posádky Strakonice.

Bojový prapor 253. praporu bojové podpory a logistického zabezpečení

Bojový prapor má standardní rozměry čtvercového tvaru s lemováním trikolórou. Uprostřed bojového praporu je vyšitý znak praporu podpory na světle modrém podkladu. Nad znakem je umístěn nápis „PRAPOR“ a pod znakem „PODPORY“. Na levé straně od znaku praporu podpory je vyšitý znak města Strakonice, ve kterém je prapor dislokován. Na pravé straně od znaku praporu podpory je vyšita lipová ratolest.