Strakoničtí vojáci se připravují na misi do Lotyšska. Na Doupově cvičili „zelenou“ taktiku

Jejich úkolem bude zabezpečení force protection (ochrany sil).
  • 12.2.2024
  • Jana Samcová

Je to zhruba rok, co strakoničtí vojáci završili své jeden a půl roční angažmá v misi v Litvě. V tuto chvíli již strakonický útvar připravuje další jednotku do zahraničí. Vojáci budou opět nasazeni v rámci alianční mise předsunuté přítomnosti v Pobaltí, tentokrát ale budou působit v Lotyšsku. 

 

Budou také plnit jiné úkoly. „Během nasazení v Litvě jsme mezinárodnímu bojovému uskupení, jehož jsme byli součástí, zajišťovali pozemní protivzdušnou obranu. V Lotyšsku budou naši vojáci plnit úkoly force protection, tedy ochrany sil,“ uvedl velitel 25. protiletadlového raketového pluku plukovník Luděk Teger.

 

Strakoničtí vojáci budou společně se specialisty z 53. pluku průzkumu a elektronického boje z Opavy působit v mezinárodním uskupení pod kanadským velením. Budou součástí roty zaměřené na elektronický boj a průzkum. Součástí české jednotky budou i jednotlivci z řad příslušníků aktivní zálohy. Odjezd vojáků do Lotyšska je plánován v červenci, návrat zpět pak na začátku příštího roku.

 

Dostat do svalové paměti „zelenou“ taktiku

 

Minulý týden strávili strakoničtí vojáci na Doupově, kde pilovali základní taktické dovednosti. „Jednalo se o první komplexní cvičení čety force protection (čety ochrany). Snažili jsme se dostat vojákům do svalové paměti základní činnosti v zelené taktice,“ sdělil nadporučík M. B., jenž řídil výcvik ve vojenském prostoru na Karlovarsku. „Nejprve jsme se zaměřili na výcvik menších skupin – od jednotlivce, přes dvojice a sekce, až po jednotlivá družstva. Naším cílem bylo sladit činnost družstev v rámci čety,“ objasnil nadporučík M. B.

 

Konkrétně vojáci procvičovali rekognoskaci prostorů, určených pro rozvinutí hlavního místa velení a záložních míst velení, přípravu na jejich zaujetí a samotnou obrannou činnost těchto míst,“ přiblížil strakonický důstojník. 

 

Ochrana vojenských konvojů

 

Vojáci trénovali také ochranu logistických konvojů, včetně reakcí na případné incidenty, které mohou nastat. Ať už se jedná o technickou závadu, dopravní nehodu či napadení konvoje. Na průběh výcviku dohlíželi zkušení instruktoři z vyškovského Centra přípravy do zahraničních operací a 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely, kteří strakonickým vojákům předávali své bohaté zkušenosti z nasazení ze zahraničních misí. „Snažili jsme se vojákům co nejvěrněji nasimulovat činnosti, které budou plnit v rámci svého nasazení v Lotyšsku. Zároveň jsme chtěli prohloubit jejich schopnosti fungovat ve stresu,“ doplnil řídící výcviku nadporučík M. B.

 

Na misi do Lotyšska se na Doupově připravoval také desátník J. Š. „Základní taktické postupy musí ovládat i vojáci, kteří slouží u útvaru pozemní protivzdušné obrany. S ohledem na úkoly, které nás v Lotyšsku čekají, cvičíme taktické postupy více do hloubky,“ prozradil. „Je to zajímavá změna a vybočení od úkolů, které standardně u protiletadlového pluku plníme,“ míní strakonický voják, který od své druhé mise očekává prohloubení odborných znalostí a procvičení se v angličtině.

 


Foto: autor a nrtm. I. L.

 

Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice