Prověrka před certifikací: Strakoničtí vojáci absolvovali bojové střelby

Bojové střelby.
  • 27.5.2024
  • Jana Samcová

Strakoničtí vojáci jsou připraveni do zahraniční operace v Lotyšsku. Potvrdilo to certifikační cvičení, které se uskutečnilo minulý týden ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na jihu Čech. Schopnosti vojáků ovšem neprověřilo jen toto cvičení, ale i bojové střelby čet ochrany, jež se konaly několik dní předtím.

Bojové střelby lze označit za nejtěžší zkoušku, kterou vojáci v oblasti taktické přípravy absolvují. Prověří totiž nejen jejich střelecké dovednosti, ale i to, jak ovládají taktiku pohybu po bojišti a jak je jednotka sladěná.

Modrá versus zelená taktika

„Vojsko pozemní protivzdušné obrany je specifické tím, že jeho příslušníci musí ovládat nejen takzvanou „modrou“ taktiku, kterou jsou myšleny taktické postupy při ochraně vzdušného prostoru, ale i „zelenou“ taktiku, kterou cvičí jednotky pozemních sil,“ uvedl velitel strakonického útvaru plukovník Luděk Teger s tím, že bojové střelby důkladně prověřily vojáky v taktických činnostech, kterým se v rámci své odbornosti nevěnují tak často jako příslušníci pozemních sil.

Vojáci si procvičili střelbu z ručních zbraní i lafetovaných zbraní vozidel IVECO a DINGO. Nad rámec bojových střeleb trénovali také střelbu z RPG-7, granátometu nebo brokovnic Benelli. 

Hlavní úkol: ochrana sil

Strakoničtí vojáci budou na misi v Lotyšsku plnit úkoly Force Protection neboli ochrany sil. Nebudou tedy, jak jsou běžně zvyklí, bránit jednotky před útoky ze vzduchu, ale před případným pozemním napadením. „S ohledem na povahu úkolů, které budeme v Lotyšsku plnit, jsme přípravu před nasazením do zahraniční operace zaměřili na prohloubení a zdokonalení schopností vojáků v zelené taktice, tedy v taktických činnostech jednotek pozemních sil,“ potvrdil nadporučík M. B., který několik uplynulých měsíců řídil přípravu čety ochrany.

Hlavním cílem samotného certifikačního cvičení bylo ověřit, jestli jsou vojáci do zahraniční mise připraveni. V jeho průběhu hodnotitelé simulovali vojákům různé situace, které je mohou během nasazení v Lotyšsku potkat, a sledovali, jak si s nimi vojáci poradí. Ti tak museli řešit například dopravní nehodu, ošetření raněného, přelet neznámého dronu nad vojenským prostorem či návštěvu velvyslance u jednotky.

Završení několikaměsíční přípravy

Certifikační cvičení bylo posledním ze série taktických výcviků, které vojáci absolvovali před vysláním do zahraničí. Jejich odjezd do Lotyšska je plánován v červenci. Společně se specialisty z 53. pluku průzkumu a elektronického boje z Opavy budou působit v rámci mezinárodního uskupení pod kanadským velením. Budou součástí roty zaměřené na elektronický boj a průzkum. Společně s profesionálními vojáky vyrazí do Pobaltí i jednotlivci z řad aktivní zálohy.

 

Foto: autor, SkKySIO

Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice