Oheň hoří i na vodě. Nevěříte? Strakoničtí vojáci vás o tom přesvědčí

foto1.jpg
  • 15.11.2021
  • Jana Samcová

Strakoničtí vojáci již čtvrtým měsícem působí v Litvě v rámci alianční mise předsunuté přítomnosti. Kromě ochrany vzdušného prostoru, která je jejich hlavním úkolem, procvičují i další dovednosti. Před pár dny si například oživili základy přežití.

Vojáci si oživili zásady přežití

Instruktoři si pro vojáky připravili zajímavé úkoly. Při jednom z nich dostali naštípaná polínka, která měli svázat a vytvořit tak improvizovaný vor. Na něm pak měli rozdělat oheň a po vodě jej přepravit z jednoho místa do druhého. „Vojákům jsme ponechali pouze křesadlo. Kromě něj mohli využívat jen přírodní materiály, které našli v okolí,“ doplnili instruktoři základů přežití nadrotmistr D. M. a desátník J. D.

Inspirace z přírodních vícebojů

Neobvyklé zadání mělo zpestřit výcvik a ukázat, že oheň lze zapálit i přepravovat po vodě. Instruktoři jej odkoukali při armádních soutěžích, jako jsou například známé přírodní víceboje Summer Survival nebo Libavský speciál. Jinou zajímavostí, kterou si vojáci vyzkoušeli, byla zase výroba píšťalky z plechovky. Tu může člověk v nouzi využít k přivolání pomoci.

„Hlavním smyslem výcviku bylo to, aby si vojáci oživili základní zásady pro přežití v neznámém terénu, s využitím přírodních zdrojů,“ upřesnili strakoničtí instruktoři.

Vojáci tak trénovali různé způsoby stavění přístřešků a rozdělávání ohně. „Počasí jim k tomu moc nepřálo. Pršelo, foukal vítr, navíc se museli vyrovnat s větší vzdušnou vlhkostí, která zde ve srovnání s Českou republikou panuje,“ objasnil rotmistr J. D., další z vojáků, který se podílel na výcviku.

Specifika litevské krajiny

Litevská krajina, jež se do jisté míry liší od té české, má své výhody i nevýhody. „Převažuje zde písčitý terén. Jestliže rozděláte oheň v prohlubni, kterou v písku vyhloubíte, snadno ji zase po uhašení zahrabete. Nezanecháváte tak za sebou žádné stopy. Nevýhodou je naopak to, že tady s prominutím nezakopnete o kámen. Kameny představují výborný přírodní materiál pro výstavbu ohniště,“ vysvětlil rotmistr J. D.

Přestože podobné výcviky nejsou hlavní náplní služby vojáků v Litvě – tou je zabezpečení pozemní protivzdušné obrany mezinárodnímu bojovému uskupení, tvoří důležitou součást jejich přípravy. Vojáci se učí, jak fungovat v neznámém přírodním prostředí, navíc s omezenými zdroji.

Foto: eFP Litva

Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice

Fotogalerie