Úvodní stránka > Aktivní záloha

Aktivní záloha

Staň se příslušníkem jednotky aktivní zálohy

u 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích!

 

Začlenění jednotky AZ u útvaru

Nově vznikající jednotka aktivní zálohy u 25. protiletadlového raketového pluku je samostatnou součástí útvaru, z organizačního hlediska podléhá veliteli pluku. Skládá se ze tří strážních čet. Vedle 3 vojáků z povolání ji tvoří devadesát příslušníků aktivní zálohy.

 

Záměr zařazení jednotky AZ do života mateřského útvaru

Jednotka je určena pro posílení struktur úkolových uskupení jednotek pozemní protivzdušné obrany. Využívat ji chceme zejména pro všeobecné zabezpečení jednotek. Jejím primárním úkolem bude strážní zabezpečení palebných postavení, míst velení a logistické zabezpečení jednotek.

Počítáme s její účastí při vojenských cvičeních, primárně na území ČR. Důraz bude kladen na společný výcvik vojáků z povolání a příslušníků aktivní zálohy, který má přispět k vzájemnému sladění a secvičení. Účast na cvičeních v zahraničí chceme zatím využít jako motivační prvek pro ty příslušníky aktivní zálohy, kteří budou během výcviku dosahovat nejlepších výsledků a budou disponovat znalostí cizích jazyků, zejména anglického jazyka.

 

Záměr výcviku jednotky AZ a jeho koordinace s výcvikem vojáků z povolání

Výcvik příslušníků aktivní zálohy bude zaměřen na základní taktické drily, střelby, házení ručních granátů a řidičskou přípravu. Prioritou bude sladění s příslušníky 25. protiletadlového raketového pluku, neboť aktivní záloha bude součástí jednotek pozemní protivzdušné obrany.

 

Technika, výzbroj a výstroj, kterou budou používat AZ

Jednotka aktivní zálohy bude mít k dispozici jedno lehké a jedno těžké terénní vozidlo s přívěsem. Vybavena bude spojovacími prostředky. Každý příslušník bude vyzbrojen krátkou a dlouhou zbraní (pistolí vz. 82 a samopalem vz. 58V). Součástí výstroje jednotlivce bude dále ochranná maska a převlek, taktická vesta a přilba. Další výstroj a výzbroj bude jednotce přidělena dle aktuálních potřeb pro splnění konkrétního úkolu.

 

Specifické nároky na příslušníky AZ dané charakterem jednotky

Příslušníci aktivní zálohy musí být zdravotně způsobilí, fyzicky a psychicky odolní. Nejčastěji se bude jednat o službu na pozicích strážný a řidič. Poptáváni budou zejména držitelé řidičského oprávnění B, C a E. Pro výkon služby je vyžadována bezpečnostní prověrka minimálně na stupeň utajení vyhrazené, prověrka na vyšší stupeň je vítána. Jazykové znalosti sice nejsou striktně požadovány, ale na druhou stranu budou důležité pro účast na mezinárodních cvičeních na území ČR i v zahraničí.

 

Jak vstoupit do aktivní zálohy nebo se přihlásit na dobrovolné vojenské cvičení?

  • On-line vyplněním registračního formuláře zde,
  • Osobně při návštěvě rekrutačního střediska (pracoviště) AČR, adresy a kontakty naleznete zde,
  • Osobně při návštěvě krajského vojenského velitelství, které naleznete v každém krajském městě, adresy a kontakty naleznete zde.

Nahoru