Home page > Jednotka AZ u 25. plrp

Jednotka AZ u 25. plrp

Základní informace o jednotce aktivní zálohy u 25. protiletadlového raketového pluku

Úkol a předurčení jednotky

Rota bojového zabezpečení aktivní zálohy u 25. protiletadlového raketového pluku je samostatnou součástí útvaru, z organizačního hlediska podléhá veliteli praporu podpory. Jednotka je určena pro posílení struktur úkolových uskupení pozemní protivzdušné obrany. Využívat ji chceme zejména pro strážní zabezpečení jednotek. Jejím primárním úkolem je strážní zabezpečení palebných postavení a míst velení.

 

Popis činnosti

Počítáme s její účastí při vojenských cvičeních, primárně na území ČR. Důraz bude kladen na společný výcvik vojáků z povolání a příslušníků aktivní zálohy, který má přispět k vzájemnému sladění a secvičení. Účast na cvičeních v zahraničí chceme zatím využít jako motivační prvek pro ty příslušníky aktivní zálohy, kteří budou během výcviku dosahovat nejlepších výsledků a budou disponovat znalostí cizích jazyků, zejména anglického jazyka.

 

Struktura jednotky

Jednotka se skládá ze tří strážních čet, každá četa má tři strážní družstva. Jednotku vedle tří vojáků z povolání (velitel roty, výkonný praporčík a technik roty) tvoří devadesát vojáků aktivní zálohy.

 

Charakteristika výcviku

Stručný popis výcviku

Výcvik vojáků aktivní zálohy je zaměřen na strážní službu, taktické drily, střelby, házení ručních granátů a řidičskou přípravu. Prioritou je sladění s příslušníky 25. protiletadlového raketového pluku, neboť aktivní záloha je součástí jednotek pozemní protivzdušné obrany.

 

Výstroj a výzbroj jednotky

Každý voják je vyzbrojen krátkou a dlouhou zbraní (pistolí vz. 82 a samopalem vz. 58V). Součástí výstroje jednotlivce je dále ochranná maska a převlek, taktická vesta a přilba. Další výstroj a výzbroj je jednotce přidělena dle aktuálních potřeb pro splnění konkrétního úkolu.

 

Specifické nároky na příslušníky jednotky

Vojáci aktivní zálohy musí být zdravotně způsobilí, fyzicky a psychicky odolní. Pro výkon služby je vyžadována bezpečnostní prověrka minimálně na stupeň utajení vyhrazené. Příslušník, zařazený na systemizované místo řidiče, musí absolvovat odborný kurz – řidič kolových vozidel k získání oprávnění k řízení vozidel ozbrojených sil AZ.

 

Přečtěte si něco o tom, jak cvičí naši vojáci v aktivní záloze

Strakoničtí vojáci nacvičovali obranu kritické infrastruktury

Poprvé cvičili společně: Strakoničtí profíci a vojáci v záloze bránili letiště před leteckými útoky i demonstranty.

Po cvičení jsem vyždímaný jako hadr. Přesto se na každý výcvik těším, říká strakonický záložník.

Strakoničtí záložníci v akci: Jejich schopnosti a připravenost na podzimní cvičení prověřila bojová hra.

Aktivní záložníci nacvičovali ve Strakonicích ostrahu důležitých objektů.

"Sloužit v jednotce Aktivní zálohy, je pro mě obrovská čest," říká nadporučík Pavel Dobišar.

 

Nahoru