Home page > Finanční podmínky

Finanční podmínky

Peněžními náležitostmi vojáků v aktivní záloze se rozumí služné, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, odměna, motivační odměna a náhrady podle § 19 až 21 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.

 

Ze služného, příplatku za službu v zahraničí a zvláštního příplatku se sráží daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a důchodové spoření.

 

Roční odměna ve výši 18 000,00 Kč se vyplácí do konce ledna těm vojákům v aktivní záloze, kteří v předcházejícím roce absolvovali alespoň jedno pravidelné vojenské cvičení v celkovém rozsahu alespoň 7 dnů. (Odměna se nedaní.)

 

Vojákovi v záloze, který studuje formou prezenčního studia a nedosáhl věku 26 let, vzniká vedle odměny nárok na motivační odměnu ve výši 6 000,00 Kč v kalendářním roce, kdy byl zařazen do aktivní zálohy. (Odměna se nedaní.)

 

Dojde-li k zařazení vojáka nebo k jeho vyřazení z aktivní zálohy v průběhu kalendářního roku, vzniká mu nárok na poměrnou část odměny nebo poměrnou část motivační odměny.

 

Vojákovi v aktivní záloze náleží podle délky služby na pravidelném vojenském cvičení nebo službě v operačním nasazení tzv. zvýšená odměna podle odstavce 1 zvýšená o

    a) 40 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 2 roky,

     b) 50 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 4 roky,

     c) 60 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 7 let,

     d) 70 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 10 let, nebo

     e) 80 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 13 let.

 

Další informace o finančních podmínkách služby v AZ naleznete ZDE.

 

Nahoru