Home page > Aktuality > Předání funkce velitele 251. protiletadlového raketového oddílu

Předání funkce velitele 251. protiletadlového raketového oddílu

251. protiletadlový raketový oddíl má nového velitele. Stal se jím podplukovník Jaroslav Sekanina, který zastával funkci zástupce náčelníka štábu 25. protiletadlového raketového pluku. Dosavadní velitel oddílu podplukovník Alan Dubový odchází do Prahy na Sekci plánování schopností Ministerstva obrany.
 
Předání funkce velitele oddílu se uskutečnilo v pátek 28. srpna během slavnostního nástupu v kasárnách V Lipkách ve Strakonicích.
Podplukovník Jaroslav Sekanina převzal bojový prapor oddílu z rukou velitele 25. protiletadlového raketového pluku plukovníka Jaroslava Ackermanna
 
Velitel útvaru plukovník Jaroslav Ackermann vzdává poctu před bojovým praporem
 
Podplukovník Alan Dubový (vlevo) a podplukovník Jaroslav Sekanina (vpravo) při podpisu předávacích certifikátů
 
Zbraňové systémy 251. protiletadlového raketového oddílu
 
Slavnostní nástup byl ukončen odnesením bojového praporu 251. protiletadlového raketového oddílu
 
 
Foto: Pavel Kozák
 
 

Nahoru