Předání funkce velitele 251. protiletadlového raketového oddílu

foto-2.jpg
  • 31.8.2020
  • Jana Samcová
251. protiletadlový raketový oddíl má nového velitele. Stal se jím podplukovník Jaroslav Sekanina, který zastával funkci zástupce náčelníka štábu 25. protiletadlového raketového pluku. Dosavadní velitel oddílu podplukovník Alan Dubový odchází do Prahy na Sekci plánování schopností Ministerstva obrany.
 
Předání funkce velitele oddílu se uskutečnilo v pátek 28. srpna během slavnostního nástupu v kasárnách V Lipkách ve Strakonicích.

Podplukovník Jaroslav Sekanina převzal bojový prapor oddílu z rukou velitele 25. protiletadlového raketového pluku plukovníka Jaroslava Ackermanna

 

Velitel útvaru plukovník Jaroslav Ackermann vzdává poctu před bojovým praporem

 

Podplukovník Alan Dubový (vlevo) a podplukovník Jaroslav Sekanina (vpravo) při podpisu předávacích certifikátů

 

Zbraňové systémy 251. protiletadlového raketového oddílu

 

Slavnostní nástup byl ukončen odnesením bojového praporu 251. protiletadlového raketového oddílu

 
 
Foto: Pavel Kozák