Home page > Aktuality > Chránili vzdušný prostor i pomáhali druhým: Protiletadlovci v Litvě odvedli kus dobré práce

Chránili vzdušný prostor i pomáhali druhým: Protiletadlovci v Litvě odvedli kus dobré práce

Působení protiletadlové jednotky, jež byla uplynulého půl roku nasazena v alianční misi předsunuté přítomnosti v Litvě, se pomalu chýlí ke konci. Operační úkol již brzy převezme další jednotka, kterou i tentokrát budou tvořit zejména příslušníci 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic.

Protiletadlová jednotka na misi v Litvě chránila pozemní alianční jednotky před útoky ze vzduchu

Navážou na práci vojáků, kteří v Litvě působili od července 2021 do letošního ledna. Nasazení bylo o to náročnější, že řada z nich byla v misi poprvé. Poprvé také protiletadlová jednotka vyjela do zahraniční operace samostatně.

„Prokázali jsme, že jsme schopni plnit úkoly ve prospěch Severoatlantické aliance a podílet se na posílení obranyschopnosti východního křídla NATO,“ konstatoval major Roman Dvořák, který velel první protiletadlové jednotce v Litvě.

Chránili pozemní jednotky před útoky ze vzduchu

Hlavním úkolem vojáků bylo chránit mezinárodní bojové uskupení, jež v Litvě působí pod německým velením, před vzdušným napadením. Společný výcvik s aliančními jednotkami jim přinesl cenné zkušenosti. „Ověřili jsme si naše taktické postupy a prohloubili součinnost s pozemními jednotkami ostatních armád NATO, kterým jsme zabezpečovali pozemní protivzdušnou obranu. Tuto schopnost v České republice neprocvičujeme až tak často,“ uvedl major Dvořák.

Obrovský kus práce zde odvedli také vojáci, kteří měli na starosti logistické zabezpečení – a sice nejen ve prospěch české jednotky, ale celého mezinárodního uskupení. Součástí jednotky byli například i příslušníci Vojenské policie, kteří zajišťovali ochranu a doprovod vojenských transportů, asistovali při řízení dopravy a věnovali se dalším vojensko-policejním činnostem.

Získali zkušenosti z mezinárodního prostředí

„Příslušníci jednotky, bez ohledu na svou odbornost či profesi, získali v Litvě důležité zkušenosti z působení v mezinárodním prostředí. Velkým přínosem bylo také to, že jsme mohli naše poznatky sdílet s příslušníky jiných aliančních jednotek,“ zhodnotil major Dvořák.

Zapojení českých protiletadlovců do mise v Pobaltí bylo přínosem i pro ostatní alianční jednotky, jež zde působí a nejsou vyzbrojeny protiletadlovými systémy RBS-70, kterými disponují čeští vojáci. Většina z nich se tak snažila získat informace o taktice a palebných možnostech české jednotky.

Zvyšovali si fyzičku i pomáhali potřebným

„Kromě základních dovedností jednotlivce si vojáci zvýšili fyzickou zdatnost a psychickou odolnost. V neposlední řadě získali i nové přátele,“ zmínil major Dvořák další plusy zahraniční mise. „Přispěly k tomu i mezinárodní sportovní soutěže, na kterých vojáci s úspěchem hájili české barvy. Některé z nich dokonce sami zorganizovali,“ podotkl.

Čeští vojáci také dokázali, že mají srdce na pravém místě a rádi pomohou i stovky kilometrů od domova. Uspořádali dvě dobrovolné sbírky. Výtěžek té první věnovali rodičům malého chlapce, který se léčí z následků nešťastné nehody. Peníze z druhé sbírky se chystají darovat jednomu z jihočeských dětských domovů. Během svého působení v Litvě se rovněž zapojili do hromadného darování krve.

 

Foto: archiv eFP BG Litva

Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice

Fotogalerie

Nahoru