Úvodní stránka > Hlavní úkoly pluku na rok 2018

Hlavní úkoly pluku na rok 2018

  • Zajistit obranu vzdušného prostoru ČR a strategicky důležitých objektů v rámci Národního posilového systému protivzdušné obrany (NaPoSy PVO) ČR; provést nácvik aktivace jednotek NaPoSy PVO ČR.
  • Připravit a zabezpečit pohotovost vyčleněných sil a prostředků, včetně prvku národní logistické podpory (NSE), do sil rychlé reakce NATO (NRF); pokračovat v přípravě předurčených sil do úkolových uskupení a podpořit certifikační proces 4. bÚU a 7. bÚU (bÚU = brigádní úkolové uskupení); zajistit kontinuální přípravu úkolového uskupení GBAD k přezkoušení a hodnocení jednotky dle standardů NATO v programu TACEVAL.
  • Podílet se na přípravě a nasazení úkolových uskupení a pozorovatelů v operacích a misích NATO, EU a OSN; zahájit přípravu sil a prostředků 25. plrp k operačnímu nasazení v rámci Enhance Forward Presence v Pobaltí.
  • Pod vedením SRPS MO se podílet na realizaci strategických a ostatních významných projektů udržování a rozvoje schopností AČR (pořízení přenosných protiletadlových raketových kompletů RBS-70 NG, pořízení mobilních 3D radiolokátorů MADR, pořízení náhrady protiletadlového raketového kompletu středního dosahu).
  • Zabezpečit profesionální prezentaci 25. plrp na akcích pro veřejnost, soustředit úsilí na zabezpečení oslav k 100. výročí vzniku samostatného československého státu.

 

 

Nahoru