Úvodní stránka > Aktuality > Strakoničtí vojáci absolvovali přezkoušení dle standardů NATO

Strakoničtí vojáci absolvovali přezkoušení dle standardů NATO

Téměř dvě stovky příslušníků 252. protiletadlového raketového oddílu, praporu podpory a dalších součástí vojenského útvaru ze Strakonic se v minulých dvou týdnech účastnily cvičení Blue Arrows ve Vojenském újezdu Boletice. Jeho součástí byly bojové střelby z protiletadlových raketových kompletů RBS-70, jež byly hodnoceny dle standardů NATO.

Střelba z protiletadlového raketového kompletu RBS-70

Vojenský výcvik byl rozdělený do dvou částí. Během prvního týdne vojáci nacvičovali zaujímání palebného postavení, řízení palby a ničení prostředků vzdušného napadení. Druhý týden pak již probíhal pod taktickým námětem za přítomnosti rozhodčích. „Velitel jednotky nejprve obdržel od hodnotící komise bojový rozkaz. Následně byl zahájen plánovací proces a plnění úkolů jednotky,“ uvedl major Peter Rabiňák, zástupce velitele 252. protiletadlového raketového oddílu.

Komise dohlížela na činnost jednotky při vedení boje se vzdušným protivníkem. V souladu s aliančními standardy bylo hodnocení rozděleno do tří oblastí. „První část prověřila schopnost jednotky rozvinout se do bojové sestavy a začít plnit bojový úkol. Ve druhé části byly přezkoušeny obsluhy místa řízení palby, jejichž úkolem je sledovat, identifikovat cíl a následně jej přidělit palebné jednotce. Třetí oblast hodnocení se týkala činnosti samotných obsluh odpalovacích zařízení,“ vysvětlil major Rabiňák a dodal, že národní hodnocení střeleb z protiletadlových raketových kompletů RBS-70 bylo důležitým stupněm v přípravě jednotky na nadcházející hodnocení dle programu TACEVAL.

Cíl zničen!

Cvičením Blue Arrows byl současně zahájen výcvik příslušníků úkolového uskupení pozemní protivzdušné obrany, kteří jsou předurčeni do Sil rychlé reakce NATO v letech 2018 – 2020.

 

Foto: autor

Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice

Fotogalerie

Nahoru