Home page > Aktuality > Pacienti v nemocnicích přijali vojáky přátelsky

Pacienti v nemocnicích přijali vojáky přátelsky

Pětice strakonických vojáků – příslušníků baterie velení a řízení pomáhá od 18. listopadu v nemocnici v Ostrově na Karlovarsku.

Vojáci z baterie velení a řízení pomáhají v nemocnici v Ostrově

Položili jsme jim několik otázek:

Na jakých odděleních pracujete?

Jsme na oddělení následné péče, oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče a interně.

Co je náplní vaší práce?

Staráme se o pitný režim pacientů, zajišťování stravy z kuchyně, máme na starosti převlékání lůžek, výměnu prádla nebo odnos pytlů s odpadem, pomáháme také při osobní hygieně pacientů a děláme vše ostatní, o co nás personál požádá.

Jak vás vnímají pacienti?

V Nemocnici Ostrov platí od 16. září 2020 až doposud z hygienicko-epidemiologických důvodů zákaz návštěv. Pacienti, kteří mohou komunikovat s rodinou jen prostřednictvím telefonů či tabletů, přijali nás – vojáky v nemocničním oděvu velmi přátelsky, velmi pozitivně. Je to pro ně příjemné zpestření doby izolace, zajímají se o naši profesi a povídají si s námi.

Máte nějaký „zážitek“ s konkrétním pacientem?

Jedna paní vyrůstala ve Strakonicích, v dospělosti se vdala do Karlovarského kraje. Vzpomínala a vyptávala se nás, jak se město změnilo.

Jak se vám spolupracuje se zdejším zdravotnickým personálem?

Personál na jednotlivých odděleních nás přijal velmi přátelsky. Naši pomoc oceňují – sestřičkám i ošetřovatelkám přišla naše mužská síla vhod. Dle jejich slov jsme jejich týmy podpořili nejen fyzicky, ale i psychicky.

Jsou lékaři a sestřičky hodně vyčerpaní?

Z důvodu nemocnosti personálu kvůli šíření viru Sars Cov 2 jsou nuceni dělat přesčasy, ale svoji práci zvládají profesionálně. Navíc práce v ochranných oděvech není úplně snadná a standardní, což jsme si sami vyzkoušeli. Náročné období je dlouhé, vysilující, a proto je každá pomoc vítaná.

Je pro vás práce, kterou vykonáváte, náročná - fyzicky nebo psychicky?

Práce pro nás jako vojáky je náročná spíše po psychické stránce. Pacienti jsou často závislí na cizí pomoci a péče o ně je vzdálená výcviku profesionálního vojáka.

 

Nemocnice v Ostrově:

Jde o nemocnici především plánované péče s téměř 250 lůžky. Již přes dvacet let je soukromým nestátním zdravotnickým zařízením a od dubna 2017 je součástí Penta Hospitals CZ. V posledních letech proběhla rozsáhlá modernizace nemocnice včetně revitalizace budovy B, kde vzniklo velké moderní lůžkové oddělení akutní psychiatrie a psychoterapie a lůžkové oddělení rehabilitace včetně ambulantní části. Je zde také jedno z největších oddělení následné intenzivní péče v ČR.

Fotogalerie

Nahoru